Dweilorkest DE Wiksbössels               
SINDS 1985


De Wiksbössels

Op 15 juni 1985 werd tijdens een vergaderbijeenkomst bij café Schuurman ( nu Grand Café De Snor ) het inmiddels in wijde regio bekende 's-Heerenbergse dweilorkest "De Wiksbössels" opgericht. Walter Meuleman ( overleden op 25-08-2014 ) en Piet Klaasing ( overleden op 18-09-2008 ) "selecteerden" uit een groep mensen, die tijdens de carnavalsdagen de "Club van Dag en Nach" vormde, een elftal personen voor het op te richten orkest. 
Alleen Gerard Geers is nog steeds actief lid vanaf de oprichting van het dweilorkest.

In de beginperiode werd er wekelijks fanatiek geoefend o.l.v. de heer Willie Meuleman, de eerste dirigent. Dit was hard nodig, omdat de meeste leden nog nooit een instrument in handen hadden gehad en van muzieknoten nog nooit hadden gehoord. Er werd in de eerste jaren dan ook naar gestreefd om alleen op te treden tijdens de pronkzittingen van d'Olde Waskupen en tijdens de carnavalsoptochten in 's-Heerenberg. Maar naarmate de muziek beter ging klinken en het repertoire uitgebreider werd, kwamen er uitnodigingen om te spelen t.g.v. allerlei evenementen en feesten aan deze en gene zijde van de landsgrens.

Regelmatig werden optredens afgeblazen om ook de vrede met het thuisfront te behouden. Ondanks dat hebben er inmiddels 1170 optredens ( 959  in Nederland, 199 in Duitsland, 11 in Oostenrijk en 1 in België ) plaats gevonden. In 's-Heerenberg vonden 482 optredens plaats. Het 1000e optreden vond plaats op 28-02-2014 in Stokkum ten huize van prins Edwin 1 van de CV De Ezelsköp t.g.v.het plaatsen van de boog en opening van carnaval 2014.
Daar de oorsprong in het 's-Heerenbergse carnaval is gelegen, vierden De Wiksbössels op 22 juni 1996 hun eerste jubileum dan ook pas na elf jaar. In 2005 bestond de groep 20 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd op 14 januari 2005 de eerste cd gepresenteerd.Titel van het album: Celebration. 
In de afgelopen jaren was er nogal wat verloop van leden, maar de huidige groep van 21 leden  ( 8 trompettisten, 7 trombonisten, 1 saxofonist en 5 man slagwerk ) kan het dermate goed met elkaar vinden, dat je van een prima stel kunt spreken. 

In het weekend van 21 en 22 april 2000 werd er met groot succes muziek gemaakt tijdens het Tulpenfest in Potsdam (Duitsland). Een weekend dat met gouden letters in de annalen van het dweilorkest kan worden bijgeschreven. Inmiddels heeft de groep tot 2018 al 14 van dergelijke weekenden in Potsdam beleefd. Ook een hoogtepunt was het optreden voor meer dan 20.000 toeschouwers te Recklinghausen (Duitsland) op 22 oktober 2001 tijdens een straatfeest in het zuidelijke gedeelte van de stad. 
Een ander hoogtepunt werd het Zevenaarse Dweilfestijn op 11 september 2005. Tijdens dit evenement behaalde ons orkest de eerste prijs qua muzikaliteit. Een unieke waardering voor ons optreden. In de jaren 2007 en 2009 werden er in Zevenaar qua muzikaliteit nog een derde en een tweede prijs aan toegevoegd. Op 12 september 2010 werd het staaltje van 2005 nog eens herhaald. In de stromende regen kregen De Wiksbössels wederom de 1e prijs qua muzikaliteit toegekend. Ook op 11 september 2011 waren de Wiksbössels op dit dweilfestijn weer de nummer 1 qua muzikaliteit. 
Ons het optreden van 23 januari 2010 in Soest ( Duitsland ) tijdens een wintergala-avond van de Bürger Schützen Verein in de Stadtshalle was van die inspirerende kwaliteit, dat de hele zaal in galakleding de polonaise liep en nog vele malen om een Zugabe werd gevraagd. Op een tropische zaterdag ( 26-06-2010 ) waren we weer te gast in Soest. Tijdens het Schützenfest werd enthousiast genoten van onze muzikale klanken. Ook in de jaren hierna werden tot heden toe in Soest (D) jaarlijks schitterende optredens verzorgd, die met veel enthousiasme werden ontvangen. Onze contacten met de Bürger Schützen Verein zijn momenteel zeer warm te noemen.

Dieptepunten in de historie van de club waren de overlijdens van Herman Kniest (op 21-04-2007 in Potsdam (D), van Harald Kniest (op 01-10-2011 in Utrecht) en van Robert Buiting (op 29-07-2013 in ’s-Heerenberg). Tijdens de herdenkingsdiensten speelden we ter hunner gedachtenis.                                                            

Op 5 juni 2010 vierden de Wiksbössels tijdens een groots opgezette jubileumavond hun 25-jarig jubileum bij De Heeren Dubbel op Kasteel Huis Bergh. Het werd een onvergetelijke avond voor alle 250 aanwezigen. Onze 2e CD ( Das een Gevuul ) werd gepresenteerd en Gerard Geers werd benoemd tot erelid. Hij was 25 jaar lid en 25 jaar secretaris.

Op 18 april 2014 werden er in het Mediapark te Hilversum tv-opnames gemaakt voor het RTL-7 voetbalquiz programma Koning Voetbal.Op maandag 9 juni was de uitzending om 20.30 uur op RTL-7, waarin de Wiksbössels hun tv-debuut maakten. Het werd het kortste optreden van ons dweilorkest in zijn bestaan, maar wel een met de meeste kijkers ( 500.000).

Een volgend hoogtepunt werd het lange weekend ( van 19 t/m 22 september 2014 ) in Brixen im Thale ( Oostenrijk ) tijdens de Almabtrieb. In dit weekend werden een viertal optredens verzorgd in Brixen im Thale, Kirchberg en Hoch Brixen. Het waren schitterende dagen. In 2015 speelden de Wiksbössels wederom tijdens de Almabtrieb in Oostenrijk in Brixen im Thale, Kirchberg, Westendorf en Hoch Brixen.

Op 10-07-2015 vierden we ons 30-jarig jubileum bij de Heeren Dubbel bij                                       Huis Bergh in 's-Heerenberg.                                                                                                        Tijdens de carnavalsdagen van 2016 werd een jubileumboek uitgegeven aan de leden en sponsoren.                                                                                                                                        Een fantastisch boekwerk in full colour over 30 jaar Wiksbössels.

In 2016 reden we met een eigen wagen mee in de carnavalsoptocht van d'Olde Waskupen. In 2018 bouwden we een nieuwe wagen en reden mee in de carnavalsoptocht van Zeddam en 's-Heerenberg.

Op 09-06-2018 vierden we ons 33-jarig jubileum op de plek van oprichting, te weten Grandcafe "De Snor" te 's-Heerenberg.

Heden ten dage wordt er nog steeds elke vrijdagavond geoefend in het home bij trombonist Hans Huntink te Braamt.

 

De club heeft tevens de beschikking over een eigen 25-persoons-touringcar, zodat de uitwedstrijden nog gezelliger worden.

Ons orkest kan nog een aantal mensen gebruiken om de bezetting completer te maken.

Mensen die trompet, bariton, bas of trombone kunnen spelen en de intentie hebben regelmatig in een dweilorkest te willen spelen, kunnen vrijdags van 20.00 tot 22.00 uur komen kijken in het Wiksbössels home aan de Hooglandseweg 10 te Braamt.

.